ziemny blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 4.2008

moja mgr

3 komentarzy

w sobotę, 19 kwietnia, będę broniła pracy magisterskiej z psychologii. postanowiłam umieścić tu abstrakt swojej pracy, jako że kogoś może ona zainteresować a może i się przydać. jest to temat nowy i wg mnie bardzo interesujący. jakby co, to proszę pisać.

no to wklejam :)

Natura metakomunikowania w ujęciu dialogowym i wpływ metakomunikowania na umiejscowienie poczucia kontroli

Słowa kluczowe: dialogowe Ja, metakomunikacja, metapozycja, samoświadomość, umiejscowienie poczucia kontroli

Praca magisterska napisana pod kierunkiem
dr hab. Katarzyny Stemplewskiej – Żakowicz

                                            Streszczenie

Praca ta dotyczy aspektu samoświadomości zwanego metakomunikacją oraz umiejscowienia poczucia kontroli. Metakomunikacja polega na „komunikowaniu o procesie komunikacji i jej treści” (Mindell i Mindell, 1998, s.229). Praca miała na celu zbadanie, czy metakomunikator jest pozycją z repertuaru pozycji dialogowego Ja, czy jest to umiejętność, wykorzystywana przez pozycje oraz to, jak uaktywniona metakomunikacja wpływa na umiejscowienie poczucia kontroli. Manipulacja obejmowała trzy równoliczne grupy badawcze (razem N=48), w których wzbudzane były kolejno: pozycja, umiejętność i metakomunikator. Wykorzystany został Kwestionariusz Umiejscowienia Poczucia Kontroli Delta. Wyniki nie potwierdziły hipotezy na temat wpływu metakomunikowania na umiejscowienie poczucia kontroli, możliwe jednak, że na ten wynik wpłynął błąd w procedurze badawczej. Pojawiły się wątpliwości odnośnie weryfikacji hipotez alternatywnych, postawionych w celu poznania natury metakomunikowania. Pozycje wymienione przez osoby badane są istotnie różne w zależności od grupy. Potwierdzona została skuteczność pozycjonowania jako metody eksperymentalnej: rodzaje pozycji, wśród których częstotliwości występowania w grupach wystąpiły istotne różnice to Rodzinne, dziadkowie, rodzeństwo, znajomy szkolny. Zbadano też specyfikę metakomunikacji. Metakomunikowanie charakteryzuje się wzmożoną produktywnością werbalną. Potrzebne jest lepsze dodefiniowanie czym jest umiejętność w teorii dialogowej i jaka jest relacja umiejętności z pozycją. Pojawiła się też potrzeba zbadania wzbudzania umiejętności jako metody pozycjonowania.

dziś, jak tylko weszłam do domu, rzuciła misię w ramiona siostra i krzyczy podniecona „mam coś dla ciebie, zobacz leży na laptopie!!!„. też się podnieciłam i poszłam w płaszczu do pokoju a tam na srebrzystym laptopie siedzi złoty, gruby, brechtający się z czegoś Budda. dodam, że z gliny i pomalowany złotą farbą a potem jeszcze mieniącym się cudnym kiczowatym na maxa brokatem! podziękowałam siostrzyczce serdecznie :)) i myślę „gdzie by tu go posadzić?„. posadziłam złotego, grubego, śmiejącego się Buddę od mojej siostry obok szarego, kamiennego, skupionego i zagłębionego w medytacji Buddy Gautamy z indyjskiej Bodhgaji. teraz to jak dwie strony tej samej monety! razem ci Buddowie są Całością!!!


  • RSS